Lidmaatschap De Krekkel

De repetities van de Krekkel zijn op donderdagavond van 20 tot 22 uur in speeltuin Het Heelal aan de Siriusstraat 5 in Enschede.

Naast de repetities zijn er ook diverse optredens op verschillende locaties.

Eén keer per jaar is er een uitwisseling met een groep uit het buitenland, meestal Europa. Dit kan variëren van een weekend tot 5 à 6 dagen.

De kleding wordt beschikbaar gesteld door de Krekkel, je krijgt deze in bruikleen.

De contributie is 52 Euro per jaar. Voor een buitenlandse reis wordt soms een kleine bijdrage gevraagd.